Senior rezidence Klamovka

Senior rezidence Klamovka poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. V rámci těchto služeb zajišťuje svým klientům 24 hodinovou péči. Mimo základní pečovatelskou a ošetřovatelskou péči nabízí i celou řadu doplňkových služeb a volnočasových aktivit.